27 de fevereiro de 2010

As conversas galegas estrean biblioteca!


Portada dun exemplar da segunda A Nosa Terra (para ilustrar a nova).

Grazas a Tereixa Barreira e outros amigos das Conversas, estreamos unha pequena colección de libros e revistas galegas, dende os anos 70 ata a actualidade. Entre estas obras temos varias publicacións históricas d'A Nosa Terra, o libro 55 mentiras sobre a lingua galega, unha edición da Descripcion del Reyno de Galizia do Licenciado Molina ou o Sempre en Galiza, de Castelao.

Dende había un tempo coñeciamos a necesidade de dar a esta iniciativa cívica un apoio literario. No momento en que varios membros fixeron pequenas contribucións, na súa orixe persoais, a idea foi medrando e, ao final, xuntouse un pequeno fondo bibliográfico que era bo pór en común para proveito de todos. Por esta razón, hoxe iniciamos publicamente esta colección de obras galegas.

A posta en común será esta tarde (27/02/2010) ás 18:30 no local habitual.

Sem comentários:

Enviar um comentário